maligayang araw ng kalayaan, pilipinas!

[youtube kCWmzbmxk64&feature=related]

MABUHAY ANG PILIPINAS!


LUPANG HINIRANG

(UP Concert Chorus, Lucio San Pedro arrangement)

Bayang magiliw, Perlas ng Silanganan / Alab ng puso, sa dibdib mo’y buhay
Lupang hinirang, duyan ka ng magiting / Sa manlulupig, di ka pasisiil
Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw;
May dilag ang tula, at awit sa paglayang minamahal.
Ang kislap ng watawat mo’y tagumpay na nagniningning,
Ang bituin at araw niya kailan pa ma’y di magdidilim.
Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta / Buhay ay langit sa piling mo;
Aming ligaya na pag may mang-aapi / Ang mamatay ng dahil sa iyo.

English translation: “Lupang Hinirang (Chosen Land)”

Beloved country, Pearl of the Orient,
The burning [fervour] of the heart / In thy chest beats ever alive.

Chosen Land, thou art the cradle of the brave.
To the conquerors, thou shall never surrender.

In the seas and mountains, in the air and in the azure sky,
There is splendour in the poem /And [in the] song for freedom beloved.

The sparkle of thy flag is victory that shines.
Its stars and sun forever shall never dim.

Land of the sun, of glory and our love / Life is heaven in thy embrace;
It is our joy, when there are oppressors / To die because of thee.

[youtube ZGIRQtSQftM&feature=related]

BAYAN KO (Freddie Aguilar)

Ang bayan kong Pilipinas /Lupain ng ginto’t bulaklak
Pag-ibig ang sa kanyang palad / Nag-alay ng ganda’t dilag
At sa kanyang yumi at ganda / Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka / Nasadlak sa dusa.
Ibon man may layang lumipad / Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal dilag / Ang ‘di magnasang makaalpas
Pilipinas kong minumutya / Pugad ng luha at dalita
Aking adhika makita kang sakdal laya / Ibon man may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak / Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang ‘di magnasang makaalpas / Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha at dalita / Aking adhika makita kang sakdal laya

English translation: “Bayan Ko (My Country)”

My country the Philippines / Land of gold and flowers
With love in her hands / She offers beauty and virtue.
And of her modesty and beauty / The foreigner was enamoured
O, my country, you were enslaved / Mired in hardship.

Even birds that are free to fly / Cage them and they cry
Much more a beautiful country / Shall long to be escape.
Philippines my beloved/ Cradle of my tears and poverty
My aspiration is /To see you truly free.

taste more:

Leave a Reply